รับสมัครค่าย The Maker Camp : Make it happen Show it!

เชิญชวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ที่สนใจร่วมกิจกรรม The Maker Camp : Make it happen Show it! เปิดรับสมัครผ่าน QR code รีบสมัครด่วน! รับจำนวนจำกัด!