ร่วมแสดงความยินดีโอกาสครบรอบก่อตั้งโรงเรียน 170 ปี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ ร่วมแสดงความยินดีโอกาสครบรอบก่อตั้งโรงเรียน 170 ปี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ในงาน “เก็บความทรงจำดี ๆ 170 ปี ที่ ก.ท พร้อมส่งต่อความสุข”