วันวิชาการ Academic Walk Rally 2022 “One Mind One Heart One Direction”

วันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จัดงานวันวิชาการ Academic Walk Rally 2022 “One Mind One Heart One Direction” อันสะท้อนจุดเน้นของสถานศึกษาที่ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยใช้วิธีบูรณาการข้ามศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนสร้างนวัตกรรมและเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพ นำเสนอผลงานผ่านนิทรรศการอย่างหลากหลาย ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์, เซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์, เซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ, เซอร์คริสตอฟ เภกะนันทน์ และคุณสมศักดิ์ คำภา ร่วมเปิดงานวันวิชาการ ปีการศึกษา 2565

ประมวลภาพวันวิชาการ ปีการศึกษา 2565