แสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน International Youth Metaverse Robot Challenge 2022

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี มอบของขวัญแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน International Youth Metaverse Robot Challenge 2022 (IYMRC 2022) รายการ Robot Creation รุ่น Junior รายการ Robot Creation จากทีมที่เข้ารอบชิงรางวัล 100 ทีม 30 ประเทศทั่วโลก ตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวด (ออนไลน์) โดยคณะกรรมการ IYRC นานาชาติ ณ เมืองแทจอน (Daejeon) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2565

On August 24, 2022 Sr.Margarita Kitcharoen, SPC Superior of Assumption Convent Silom School gave the congratulation gifts to the representatives of Assumption Convent Silom School who won the price from the International Youth Metaverse Robot Challenge 2022 (IYMRC 2022) Robot Creation program (Junior) from 100 finalists in 30 countries around the world. The entries submitted for the contest (online) judged by the International IYRC Committee at Daejeon, Republic of Korea (South Korea) during August 5-7, 2022

2022 年 8 月 24 日。易三仓女子小学的校长 Sr.Margarita Kitcharoen 送上礼物,祝贺在 2022 年国际青年 Metaverse 机器人挑战赛(IYMRC 2022)机器人创作计划中获得奖金的 易三仓女子小学代表( Junior) 来自全球 30 个国家的 100 名决赛选手。参赛作品(在线)将由国际 IYRC 委员会于 2022 年 8 月 5 日至 7 日在大韩民国(韩国)大田进行评审。