กิจกรรมรอบรู้นอกรั้วคอนแวนต์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ Sea Life Bangkok (Siam Ocean World) ศูนย์การค้าสยามพารากอน

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เซอร์นอร์แบร์ตา ปานมีศรี รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมรอบรู้นอกรั้วคอนแวนต์ ณ Sea Life Bangkok (Siam Ocean World) ศูนย์การค้าสยามพารากอน และหุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ สยามดิสคัฟเวอรี่ กรุงเทพมหานคร นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตและวัฏจักรชีวิตของสัตว์น้ำ และเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของบุคคลสำคัญในหลากหลายอาชีพที่นักเรียนควรรู้จัก ซึ่งกิจกรรมนี้ เกิดจากการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการบูรณาการรายวิชา เพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ สามารถสรุปสิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ และนำเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น On November 3, 2022, The school has arranged an educational trip at Sea Life Bangkok (Siam Ocean World) and Madame Tussauds at Siam Paragon, Bangkok. Sr. […]

ICT Team

12 Nov 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวรัทยา ชัยพิทักษ์สมบัติ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวรัทยา ชัยพิทักษ์สมบัติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ได้รับเหรียญและถ้วยรางวัลจากการแข่งขันยิมนาสติก “5th PK GYMNASTICS COMPETITION 2022” มีรายการดังนี้ 1.รางวัลชนะเลิศเหรียญทองและถ้วยรางวัล ประเภททักษะร่างกายรุ่นอายุ 9-10 ปี 2.รางวัลชนะเลิศเหรียญทองและถ้วยรางวัล ประเภททักษะอุปกรณ์ห่วง รุ่นอายุ 9-10 ปี 3.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภท Freehand 4.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทอุปกรณ์ห่วง รุ่นยุวชน 5.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทอุปกรณ์บอล รุ่นยุวชน 6.ถ้วยรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์ รุ่นยุวชน 7.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทยิมนาสติกแดนซ์

ICT Team

12 Nov 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเณศราภัสร์ ธนกิจวรงค์

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเณศราภัสร์ ธนกิจวรงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันยิมนาสติก “5th PK GYMNASTICS COMPETITION 2022” มีรายการดังนี้ 1.เหรียญทองประเภททักษะอุปกรณ์ 2.เหรียญเงิน แข่งขันรุ่นยุวชนประเภท free hand 3.เหรียญทองแดง ประเภททักษะร่างกาย

ICT Team

11 Nov 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอริยดา พุ่มสงวน ณ ระนอง

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอริยดา พุ่มสงวน ณ ระนอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันยิมนาสติก “5th PK GYMNASTICS COMPETITION 2022” มีรายการดังนี้ 1.เหรียญทองประเภทอุปกรณ์บอล 2.เหรียญเงินประเภททักษะร่างกาย 3.เหรียญเงินประเภทยิมแดนซ์กลุ่ม

ICT Team

11 Nov 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปวีณ์กร เอมดวงดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปวีณ์กร เอมดวงดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขัน Gymnastika by PP Club ครั้งที่ 5 ในรุ่นอายุ 9-12 ปี

ICT Team

1 Nov 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนิษฐ์กัญญา วงศ์สัมพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนิษฐ์กัญญา วงศ์สัมพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ BCC 170th Anniversary Swimming Championship 2022 ONE SPIRIT TO BE THE GREATNESS มีรายการดังนี้ 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 9 ปี หญิง 2. เหรียญเงิน Girls, 50m Freestyle 3. เหรียญทอง Girls, 100m Freestyle 4. เหรียญทอง Girls, 25m Backstroke 5. เหรียญทอง Girls, 50m Backstroke 6. เหรียญทองแดง Girls, 25m Butterfly

ICT Team

1 Nov 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฏฐ์ทิตา ธามสิริสิรภัทร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฏฐ์ทิตา ธามสิริสิรภัทร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 ได้รับเหรียญเงินจากการแข่งขันเทควันโด รุ่นอายุ 5-6 ปี ประเภทต่อสู้ รายการ ROYAL PRINCESS CUP 10th ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ICT Team

1 Nov 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเมทินี ชววัฑรัตน์ชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเมทินี ชววัฑรัตน์ชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประเภทบุคคลหญิงรอบเก็บคะแนน ในรุ่น Compound ระยะ 18 เมตร อายุไม่เกิน 12 ปี จากการแข่งขันยิงธนู กาญจนบุรี โอเพ่น “2022 KANCHANABURI ARCHERY OPEN”

ICT Team

1 Nov 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันเทควันโด รุ่นอายุ 7-8 ปี ประเภทต่อสู้รายการ ROYAL PRINCESS CUP 10th ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ICT Team

1 Nov 2022

กิจกรรม Student iChampion

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้จัดกิจกรรม Student iChampion ขึ้นเมื่อวันที่ 10-12 ตุลาคม 2565 เชิญชวนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมพัฒนาศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ โดยแนะนำให้นักเรียนได้ออกแบบชิ้นงานและสร้าง Portfolio ด้วยโปรแกรม Canva เป็นการเรียนรู้ในการเก็บรวมรวมผลงานหรือประสบการณ์ของตนเอง สามารถนำเสนอให้น่าสนใจและสวยงาม ข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์อย่างมากในอนาคต มีนักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 70 คน ขอขอบพระคุณเซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการและมาสเตอร์นฤพนธ์ คูณกำไร วิทยากร ที่ทำให้กิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี นักเรียนที่สร้าง Portfolio เสร็จแล้ว(หรือยังกำลังทำอยู่ก็ได้) สามารถส่งชิ้นงานให้มาสเตอร์นฤพนธ์ ผ่านทาง Microsoft Team ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและจะมีการคัดเลือกบางชิ้นงานนำเสนอบนเว็บไซต์ของโรงเรียน ส่วนผู้ที่สนใจแต่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดตามและเรียนรู้ได้ทั้ง 3 วัน ตาม Link ดังนี้ Canva : Student Portfolio Day#1 : https://www.youtube.com/watch?v=d0Afp6v_kxA Canva : Student Portfolio Day#2 […]

ICT Team

21 Oct 2022
1 2 3 4 8