จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติการค้ามนุษย์ให้กับผู้แทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติการค้ามนุษย์ให้กับผู้แทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.40 – 12.00 น. ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม ได้เชิญคณะกรรมการทาลิธา คุม ประเทศไทย นำโดยเซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ ประธานทาลิธา คุม ประเทศไทยพร้อมคณะเซอร์ 2 ท่าน จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติการค้ามนุษย์ให้กับผู้แทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 31 คนเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยการค้ามนุษย์ ทักษะการเอาตัวรอด สร้างภูมิคุ้มกันตนเองให้ปลอดภัยจากขบวนการค้ามนุษย์ที่มาในหลากหลายรูปแบบในสังคม

kanyapak tiraporn

14 Feb 2023