โรงเรียน อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ส่งมอบความสุข สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ส่งมอบความสุข สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน วันที่ 5 มกราคม 2566 เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน และเซอร์นอร์แบร์ตา ปานมีศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ส่งมอบความสุข พระพรอันอุดม แก่ท่าน เลขาธิการ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และ บุคลากร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เนื่องในโอกาสพระคริสตสมภพและสวัสดีปีใหม่ ปี พ.ศ 2566  การแสดง Robot เต้นประกอบเพลงพรปีใหม่และการแสดง Christmas Carolin’g “ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร สช. กระทรวงศึกษาธิการ บรรยากาศภายในงาน

kanyapak tiraporn

6 Jan 2023