กราบอำนวยพรแด่ แมร์มีเรียม กิจเจริญ และเซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล

กราบอำนวยพรแด่ แมร์มีเรียม กิจเจริญ และเซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล ในโอกาสวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 คณะเซอร์ ผู้แทนคุณครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม และโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ กราบอำนวยพรแด่ แมร์มีเรียม กิจเจริญ และเซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล ในโอกาสวันพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์