กิจกรรมกีฬาสี ASCS Sports Day 2022

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ เป็นประธานเปิดกิจกรรมกีฬาสี ASCS Sports Day 2022 ภายใต้หัวข้อ “The Power of Unity” โดยได้รับเกียรติจากเซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์พร้อมผู้แทนคณะกรรมการสมาคมฯ นายกสมาคมศิษย์อัสสัมชัญคอนแวนต์ รวมทั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565 ร่วมในพิธีเปิดงานกีฬาสี ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม