กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ โดยมีบาทหลวงสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เป็นวิทยากร

On July 18-19, 2022 Fr. Surasak Ampaporn organized the moral camp for students in grades 4 and 6 at St. Louis College.