กิจกรรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

วัคซีนไข้หวัดใหญ่

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 งานพยาบาลจัดบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่สนใจโดยทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์On June 29, 2022 The nurse section provides 4 strains of influenza vaccine in grades 1-6 students who are interested by the team of doctors, nurses and staffs from St. Louis Hospital.2022 年 6 月 29 日 ST Louis Hspital 医院的护士及工作团队为小学1 至6 年级学生们接种4 种流感疫苗。