กิจกรรมตามรอยคุณพ่อหลุยส์ โชเวต์

กิจกรรมตามรอยคุณพ่อหลุยส์ โชเวต์

วันที่ 21-23 มิถุนายน 2565 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกิจกรรมตามรอยคุณพ่อหลุยส์ โชเวต์ ณ พิพิธภัณฑ์คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรOn June 21-23, 2022 The grade 4 students participate the activity “Following the Footsteps of Father Louise Chauvet” at the museum of the congregation of Saint Paul of Chartres.2022 年 6 月 21日至23日,四年级小学生在沙特尔圣保罗会众博物馆参观“追随路易丝·肖维神父的脚步”活动。