กิจกรรมรอบรู้นอกรั้วคอนแวนต์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ Sea Life Bangkok (Siam Ocean World) ศูนย์การค้าสยามพารากอน

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เซอร์นอร์แบร์ตา ปานมีศรี รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมรอบรู้นอกรั้วคอนแวนต์ ณ Sea Life Bangkok (Siam Ocean World) ศูนย์การค้าสยามพารากอน และหุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ สยามดิสคัฟเวอรี่ กรุงเทพมหานคร นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตและวัฏจักรชีวิตของสัตว์น้ำ และเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของบุคคลสำคัญในหลากหลายอาชีพที่นักเรียนควรรู้จัก ซึ่งกิจกรรมนี้ เกิดจากการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการบูรณาการรายวิชา เพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ สามารถสรุปสิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ และนำเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

On November 3, 2022, The school has arranged an educational trip at Sea Life Bangkok (Siam Ocean World) and Madame Tussauds at Siam Paragon, Bangkok. Sr. Norberta Panmisri, the assistant director of Assumption Convent Silom School, together with the teachers and grade 3 students explored variety of sea creatures and learned about the life cycle of aquatic animals and at Madame Tussauds Bangkok they learned about the biographies of important people in various professions. The students also experienced riding a skytrain. It was a day full of fun, enjoyment and learnings. This tour helped the students to become self-sufficient.

2022 年 11 月 3 日, Norberta Panmeesri 副校长与老师们和三年级学生一起参加了在曼谷海洋生物(暹罗海洋世界)、暹罗百丽宫购物中心的修道院外的知识性活动。和杜莎夫人蜡像馆的蜡像暹罗发现曼谷,学生了解水生动物的生命和生命周期。并了解学生应该知道的重要人物的历史。这个活动是由什么引起的通过课程整合过程进行教学和学习管理让学生有一个学习过程能够总结所学内容并呈现,讨论和交流想法