กิจกรรม “สืบสานประเพณี สู่วิถีวันลอยกระทง”

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สืบสานประเพณี สู่วิถีวันลอยกระทง” นักเรียนเรียนรู้ประวัติและความสำคัญของวันลอยกระทง ร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมการแต่งกายชุดไทย รู้คุณค่าและร่วมมือกันในการอนุรักษ์น้ำ อันมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต

On November 8, 2022, Sr.Margarita Kitcharoen, SPC, Superior of Assumption Convent Silom School presided Loy Krathong festival. Students learned about the history and significance of Loy Krathong Day. They joined and experienced the tradition and culture of wearing Thai costumes. They also learned ways on how to conserve water, which is important for every living creatures.

2022年11月8日,Margarita Kitcharoen Atikarinee 易三仓女子小学的校长主持开幕式。 “延续传统在水灯节的路上,学生们了解水灯节的历史和意义。加入泰国服饰的传统和文化。了解价值,共同节约用水这对生活很重要