กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและจิตสาธารณะ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 – 12.50 น. ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมผู้นำจิตอาสาให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยเชิญวิทยากรจากกองพันทหารม้าที่ 3 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ฯ และหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลเลิดสิน มาจัดกิจกรรมฐาน 3 ฐาน อาทิ การทำ CPR ช่วยคนหมดสติให้ฟื้นคืนชีพ เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและจิตสาธารณะ ในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด