กิจกรรม Care and Share ที่บ้านคามิลเลียนเพื่อคนพิการ ลาดกระบัง

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เซอร์นอร์แบร์ตา ปานมีศรี รองผู้อำนวยการ พร้อมตัวแทนคุณครูและนักเรียนจัดกิจกรรม Care and Share ที่บ้านคามิลเลียนเพื่อคนพิการ ลาดกระบัง นำปัจจัย สิ่งของไปช่วยเหลือเด็ก ๆ และผู้ป่วยสูงอายุที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอขอบคุณในความมีน้ำใจดีของผู้ปกครองและนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการส่งมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ และผู้ป่วยสูงอายุ มา ณ โอกาสนี้

On November 28, 2022, Sr. Norberta Panmisri, the assistant director of Assumption Convent Silom School, together with the teachers and students organized Care and Share activities at Camillian Home for Children Living With Disabilities. They brought necessities and items to help children and elderly patients in the care center of the Camillian home. In line with this, we would like to extend our gratitude to all the parents and students who extended their help and participated in giving the items. May the good Lord showers you with more blessings.

2022 年 11 月 28 日, Norberta Panmeesri 副校长与师生代表一起在拉甲挽的卡米连残疾人之家举办了一场关爱与分享活动,为在家中照顾的儿童和老年患者提供必需品。易三仓女子小学借此机会感谢家长和学生为帮助儿童和老年患者所做的贡献。