กิจกรรม Teacher iChampion แบบออนไลน์ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 3-7 ตุลาคม 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้จัดกิจกรรม Teacher iChampion แบบออนไลน์ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ให้กับเพื่อนครูต่างโรงเรียน ในหัวข้อ Advance Canva/Teacher Portfolio/Video by Kinemaster และ Quizizz & Blooket ซึ่งได้รับเกียรติจากเซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการเป็นผู้กล่าวเปิดการแบ่งปัน โดยมีวิทยากรเป็นคุณครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ มาเป็นผู้แบ่งปัน กิจกรรมนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีมีจำนวนคุณครูเข้าร่วมกิจกรรม 197 ท่าน จากหลากหลายโรงเรียน เช่น เซนต์หลุยส์ศึกษา, พระแม่สกลสงเคราะห์, เซนต์ปอล หนองคาย, โรซารีโอวิทยา, เซนต์โยเซฟ ยานนาวา, เซนต์ปอลคอนแวนต์ ศรีราชา, อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี, เซนต์โยเซฟ ศรีเพชรบูรณ์, สถานรับเลี้ยงเด็กธิดาเมตตาธรรม และอีกหลายโรงเรียน หลังจากจบกิจกรรมแล้วมีการมอบเกียรติบัตรสำหรับการเข้าร่วมด้วย ขอขอบคุณคณะเซอร์ ผู้บริหารและคุณครูทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้