ขอแสดงความยินดีกับคุณครูจุฑามาศ สานุ่ม

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับคุณครูจุฑามาศ สานุ่ม โอกาสรับพระราชทานปริญญาครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์