ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรในการประกวดวาดภาพเด็กในหัวข้อ “ไทยกับรัสเซีย-125 ปี แห่งมิตรภาพ”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรในการประกวดวาดภาพเด็กในหัวข้อ “ไทยกับรัสเซีย-125 ปี แห่งมิตรภาพ” ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 125 ปี ระหว่างสหพันธรัฐรัสเซียและไทย โดยนายเยฟเกนี โตมีฮิน เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการและมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดในแต่ละรายการ มีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้1.เด็กหญิงณทักษพร อภิเกษมสันต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทอายุต่ำกว่า 9 ปี2.เด็กหญิงอลิสา ครามาเชค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับเกียรติบัตร ประเภทอายุ 10-13 ปี3.เด็กหญิงอภิชญา ชาญประสิทธิ์ผล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับเกียรติบัตร ประเภทอายุต่ำกว่า 9 ปี4.เด็กหญิงณัชชา จงเสถียร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 ได้รับเกียรติบัตร ประเภทอายุต่ำกว่า 9 ปี