ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมัณชิตา สิงหเสนี

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมัณชิตา สิงหเสนี

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมัณชิตา สิงหเสนี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ได้รับถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนพัฒนาฝีมือชิงถ้วยเกียรติยศและทุนการศึกษา ณ สระว่ายน้ำโรจนนิล สนามกีฬากองทัพอากาศธูปเตมีย์ มีรายการดังนี้

1.เหรียญเงินเตะขาฟรีสไตล์ 25 เมตร

2.เหรียญทองฟรีสไตล์ 25 เมตร

3.เหรียญทองแดงท่ากบ 25 เมตร

4.เหรียญทองท่ากรรเชียง 25 เมตร

5.ถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ 5 รุ่นอายุ 8 ปี (หญิง)