ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอัญญาภรณ์ จันทร์ดี

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอัญญาภรณ์ จันทร์ดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รุ่น Basic Pre Novice จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์”