ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมัณชิตา สิงหเสนี

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมัณชิตา สิงหเสนี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร และเหรียญเงินท่าผีเสื้อ 25 เมตรจากการแข่งว่ายน้ำ Swim Mom

Swimming Championship ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาบางจาก