ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิง ชนิดาภา พลศรี

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิง ชนิดาภา พลศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันมหกรรมกีฬาระยองเกมส์ ประเภทกีฬายิงธนู (Rayong Archery Game 2022) ดังนี้

🥇รางวัลชนะเลิศ ประเภท Compound อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง ระยะ18 เมตร – รอบเก็บคะแนน

🥇รางวัลชนะเลิศ ประเภท Compound อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง ระยะ 18 เมตร – รอบแพ้คัดออก

🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Compound Open หญิง ระยะ 30 เมตร – รอบเก็บคะแนน

🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Compound Open หญิง ระยะ 30 เมตร – รอบแพ้คัดออก

🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมผสม Compound ระยะ 18 เมตร