ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวรัทยา ชัยพิทักษ์สมบัติ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวรัทยา ชัยพิทักษ์สมบัติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ได้รับเหรียญและถ้วยรางวัลจากการแข่งขันยิมนาสติก “5th PK GYMNASTICS COMPETITION 2022” มีรายการดังนี้

1.รางวัลชนะเลิศเหรียญทองและถ้วยรางวัล ประเภททักษะร่างกายรุ่นอายุ 9-10 ปี

2.รางวัลชนะเลิศเหรียญทองและถ้วยรางวัล ประเภททักษะอุปกรณ์ห่วง รุ่นอายุ 9-10 ปี

3.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภท Freehand

4.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทอุปกรณ์ห่วง รุ่นยุวชน

5.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทอุปกรณ์บอล รุ่นยุวชน

6.ถ้วยรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์ รุ่นยุวชน

7.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทยิมนาสติกแดนซ์