ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมัณชิตา สิงหเสนี

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมัณชิตา สิงหเสนี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน Imperial Swimming Championship มีรายการดังนี้

1.เหรียญเงิน Freestyle Kick 25m

2.เหรียญทองแดง Freestyle 50m

3.เหรียญทองแดง Backstroke 25m

4.เหรียญเงิน Butterfly 25m

5.เหรียญทองแดง Breaststroke 25m

6.เหรียญทองแดง Freestyle 25m