ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธนันพัชร ต่อสุทธิ์กนก

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธนันพัชร ต่อสุทธิ์กนก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิคนานาชาติ รอบคัดเลือก (แบบออนไลน์)