คุณครู เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาให้เป็น Apple Learning Leader

เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้ส่งคุณครูจำนวน 6 ท่านเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาให้เป็น Apple Learning Leader หรือ ALL จัดโดย Apple ประเทศไทย ซึ่งจะมีบทบาทในการให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาด้านการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการเรียนการสอนให้กับคุณครูท่านอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลไปถึงนักเรียนด้วย โอกาสนี้ เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูทั้ง 6 ท่าน ดังนี้

1. มาสเตอร์วีระพงศ์ ​สุขสวัสดิ์

2.มาสเตอร์อัคพล สมพันธ์

3.มาสเตอร์ธรณินทร์ รุ่งเจริญวิวัฒนา

4.มาสเตอร์ตะลันต์ ปลื้มใจ

5.มาสเตอร์นฤพนธ์ คูณกำไร

6.มิสพรรณอร มีสาวงศ์