งานฌาปนกิจศพนางประสาน พุฒวันเพ็ญ มารดามิสปทุมพร พุฒวันเพ็ญ

เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี พร้อมคณะเซอร์ และคุณครูร่วมงานฌาปนกิจศพนางประสาน พุฒวันเพ็ญ มารดามิสปทุมพร พุฒวันเพ็ญ ณ ศาลา 1 วัดใต้ (ราษฎรนิรมิต) อ่อนนุช ซอย 3 สมาชิกบ้านอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ทุกคน ร่วมใจกันวอนขอพระเจ้าได้โปรดเมตตารับดวงวิญญาณของท่านเข้าอยู่ในอ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดไป ขอแสดงความเสียใจอยู่สุดซึ้งค่ะ