งานสารสนเทศเพื่อการรายงาน


สารสนเทศเพื่อการรายงาน

ASCS SPORTS DAY 2023

ASCS SPORTS DAY 2023

Terakeat OntmeNov 20, 2023

ASCS SPORTS DAY 2023 วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จัดกิจกรรมกีฬาสี ASCS SPORTS DAY 2023 ภายใต้หัวข้อ REGIONS LIVING IN HARMONY…