ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ภาคกลาง เพชรบุรีโอเพ่น

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.2/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทต่อสู้ รุ่นอายุ 7-8 ปี จากการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ภาคกลาง เพชรบุรีโอเพ่น ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

kanyapak tiraporn

4 Jan 2023

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญาณัช อ่อนหวาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.2/5

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญาณัช อ่อนหวาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.2/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 3 รายการ ดังนี้

kanyapak tiraporn

4 Jan 2023

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงญาณิดา พิบูลทวี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.4/1

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงญาณิดา พิบูลทวี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.4/1 ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ 2 รายการ ดังนี้ 1.การแข่งขันรายการวันธรรมศาสตร์ครั้งที่ 4 ผลการแข่งขัน ดังนี้ เหรียญเงิน ท่าผลัดฟรีสไตล์ 4×50 M เหรียญเงิน ท่าผลัดผสม 4×50 M 2.การแข่งขันรายการ Samutsakhon open 2022 ผลการแข่งขันว่ายน้ำรุ่น 10 ปี หญิง ดังนี้ เหรียญทอง ท่ากบ 100 M เหรียญเงิน ท่าฟรีสไตล์ 100 M เหรียญเงิน ท่าฟรีสไตล์ 200 M เหรียญเงิน ท่ากบ 50 M เหรียญเงิน ท่ากรรเชียง 50 M เหรียญเงิน ท่าผีเสื้อ 100 M […]

kanyapak tiraporn

4 Jan 2023