เด็กหญิงลักษณ์นารา จันภักดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันPaaPlearn Junior Tournament 1/67 ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS เด็กหญิงลักษณ์นารา จันภักดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS เด็กหญิงลักษณ์นารา จันภักดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 เข้าร่วมทักษะการแข่งขันกีฬา (แบดมินตัน) ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน PaaPlearn Junior Tournament 1/67 ประจำปี 2567 ดังนี้– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หญิงเดี่ยว รุ่นอายุ 9 ปี– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หญิงคู่ รุ่นอายุ 11 ปี ภาพบรรยากาศการแข่งขัน

kanyapak tiraporn

23 May 2024

เด็กหญิงสุรียาวรรณ จันลอด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ได้รับรางวัล จาก รายการ ATOD International Dance Competition 2024

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS เด็กหญิงสุรียาวรรณ จันลอด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS เด็กหญิงสุรียาวรรณ จันลอด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 เข้าร่วมทักษะการแข่งขันศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์) ได้รับรางวัล Gold Medal ประเภท Superkids Freestyle จาก รายการ ATOD International Dance Competition 2024 ภาพบรรยากาศการแข่งขัน

kanyapak tiraporn

23 May 2024

เด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 ได้รับเหรียญรางวัล จากการแข่งขันราชบุรีโอเพ่น ครั้งที่ 11 ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS เด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS เด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 เข้าร่วมทักษะการแข่งขันกีฬา (เทควันโด) ได้รับเหรียญรางวัล 🥉เหรียญทอง ประเภทต่อสู้ Kyorugi ยุวชนหญิง รุ่นอายุ 9-10 ปี จากการแข่งขันราชบุรีโอเพ่น ครั้งที่ 11 ประจำปี 2567 ภาพบรรยากาศการแข่งขัน

kanyapak tiraporn

22 May 2024

เด็กหญิงพรปภัทร เราพิพัฒนพงษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัล ยูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2024

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS เด็กหญิงพรปภัทร เราพิพัฒนพงษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 เด็กหญิงพรปภัทร เราพิพัฒนพงษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 เข้าร่วมทักษะการแข่งขันกีฬา (ยูยิตสู) ได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมยุวชนหญิง อายุไม่เกิน 8-9 ปี จากการแข่งขัน ยูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2024 (JU-JITSU THAILAND CHAMPIONSHIP) และเหรียญรางวัลดังนี้ ภาพบรรยากาศการแข่งขัน

kanyapak tiraporn

22 May 2024

เด็กหญิงธีรกานต์ นิมิตรปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับเหรียญรางวัล 1st JRC YOUNG STAR ARTISTIC GYMNASTICS 2024

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS เด็กหญิงธีรกานต์ นิมิตรปัญญา ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS เด็กหญิงธีรกานต์ นิมิตรปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 เข้าร่วมทักษะการแข่งขันกีฬา (ยิมนาสติก) ได้รับเหรียญรางวัล จาก 1st JRC YOUNG STAR ARTISTIC GYMNASTICS 2024

kanyapak tiraporn

21 May 2024

เด็กหญิงลาทิชา เมตมันกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ได้รับได้รับรางวัล รายการ ATOD International Dance Competition 2024

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS เด็กหญิงลาทิชา เมตมันกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS เด็กหญิงลาทิชา เมตมันกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 เข้าร่วมทักษะการแข่งขันศิลปะการแสดง ( Balle t) ได้รับได้รับรางวัล Gold Medal ประเภท Super kids – Repertoire จาก รายการ ATOD International Dance Competition 2024 ภาพบรรยากาศการแข่งขัน

kanyapak tiraporn

21 May 2024

เด็กหญิงอุนนดา อุนนานนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ได้รับรางวัล THAILAND HIP HOP DANCE CHAMPIONSHIP 2024

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS เด็กหญิงอุนนดา อุนนานนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS เด็กหญิงอุนนดา อุนนานนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 เข้าร่วมทักษะการแข่งขันศิลปะการแสดง ( HIP HOP DANCE) ได้รับ🥈รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 จาก THAILAND HIP HOP DANCE CHAMPIONSHIP 2024 เวทีการแข่งขันเต้นฮิปฮอปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันเต้นฮิปฮอปชิงแชมป์โลก WORLD HIP HOP DANCE CHAMPIONSHIP 2024 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

kanyapak tiraporn

19 May 2024

เด็กหญิงมิลินทร์ ชัยสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับเหรียญรางวัล รายการ MTL Inline​ skate​ Championship 2024 Circuit 1

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS เด็กหญิงมิลินทร์ ชัยสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ขอแสดงความยินดีกับ คนเก่ง ASCS เด็กหญิงมิลินทร์ ชัยสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 เข้าร่วมทักษะการแข่งขันกีฬา ( Inline skate ) ได้รับเหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง ประเภท Standard Rookie รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี หญิง จากรายการ MTL Inline​ skate​ Championship 2024 Circuit 1 ณ Market Village Suvarnabhumi ภาพบรรยากาศการแข่งขัน

kanyapak tiraporn

19 May 2024

เด็กหญิงพิมพ์พจี พสุธาดลอนันต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับเหรียญรางวัล การประเมินทักษะความสามารถด้านกีฬายิมนาสติก มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567

เด็กหญิงพิมพ์พจี พสุธาดลอนันต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ขอแสดงความยินดีกับ คนเก่ง ASCS เด็กหญิงพิมพ์พจี พสุธาดลอนันต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 เข้าร่วมทักษะการแข่งขันด้านกีฬา ( ยิมนาสติก ) ได้รับเหรียญรางวัล จากการประเมินทักษะความสามารถด้านกีฬายิมนาสติก มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 ดังนี้🥈เหรียญเงินยิมนาสติกลีลา ทักษะเชือก รุ่นอายุ 7-9 ปี🥇เหรียญทองยิมแดนซ์ (ประเภททีม) ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ยิมนาสติกลีลา ทักษะเชือก ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ยิมนาสติกลีลา แดนซ์

kanyapak tiraporn

19 May 2024

เด็กหญิงกศิวิดา เถาหมอ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับเหรียญรางวัล จากการประเมินทักษะความสามารถด้านกีฬายิมนาสติก มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567

คนเก่ง ASCS เด็กหญิงกศิวิดา เถาหมอ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ขอแสดงความยินดีกับ คนเก่ง ASCS เด็กหญิงกศิวิดา เถาหมอ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 เข้าร่วมทักษะการแข่งขันด้านกีฬา (ยิมนาสติก) ได้รับเหรียญรางวัล จากการประเมินทักษะความสามารถด้านกีฬายิมนาสติก มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 ดังนี้ 🥇เหรียญทองยิมนาสติกลีลา ทักษะเชือก รุ่นอายุ 7-9 ปี🥇เหรียญทองยิมแดนซ์ (ประเภททีม)

kanyapak tiraporn

19 May 2024
1 2 5