ตรวจสุขภาพประจำปี

ภาพบรรยากาศของนักเรียนตรวจสุขภาพประจำปี โดยทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์