พิธีทบทวนคำปฏิญาณของผู้กำกับและเนตรนารี

พิธีทบทวนคำปฏิญาณของผู้กำกับและเนตรนารี ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เซอร์นอร์แบร์ตา ปานมีศรี เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณของผู้กำกับและเนตรนารี ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และมอบเกียรติบัตรแด่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ได้แก่ ม.นฤพนธ์ คูณกำไร และม.ธรณินทร์ รุ่งเจริญวิวัฒนา. เนตรนารีร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดภายในห้องเรียนและบริเวณชุมชนรอบโรงเรียน
On July 1, 2022 Sr.Norberta Panmisri, SPC Vice Director of Assumption Convent Silom School presides over the girl scouts promise ceremony on the founder anniversary of the National Scout Organization of Thailand. The Vice Director hands in the best commander certificates to Mr.Narupol Koongumrai and Mr.Toranin Rungcharoenwiwattana. The Girl Scouts join the big cleaning day activity in the classroom and outside around the school.