พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ คุณพ่อ คณะเซอร์ ตัวแทนคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนถวายดอกไม้แด่แม่พระ

On August 11, 2022 Fr. Surasak Ampaporn celebrated The Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. The priest, Sister Superior and sisters, representatives of teachers, parents and students presented flowers to the Blessed Virgin Mary.

2022年8月11日,Surasak Amphaporn神父主持祭祀仪式,感谢玛丽王后在身体和精神上都很荣幸进入天堂。父亲、先生、老师、家长和学生代表向母亲献花上帝的。