พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญทั้งหลาย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายอภิบาลจัดพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญทั้งหลาย โดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เพื่อให้คณะเซอร์ ครู และนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีฉลองและระลึกถึงบรรดานักบุญในพระศาสนจักร

On November 1, 2022, The Pastoral department organized a mass for the Solemnity of all Saints. Fr.Surasak Ampaporn celebrated the mass for the sisters of Congregation of Saint Paul of Chartres, catholic teachers and students attended the ceremonies and commemorate the saints of the Church.

2022 年 11 月 1 日,教牧部组织了一次感谢所有圣徒的仪式。由 Surasak Amphaporn 神父为一群先生、教师和天主教学生参加庆祝活动并纪念教堂中的圣徒