พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2564

วันที่ 4 มีนาคม 2565 คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2564 และอวยพรสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 112 ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา พร้อมทั้งมิสจุฑารัตน์ ศรีจันทร์ ที่เกษียณอายุในปีการศึกษานี้