พิธีมอบตนเป็นศิษย์

พิธีมอบตนเป็นศิษย์

การจัดพิธีมอบตนเป็นศิษย์นั้นเนื่องในสถานการ์ณ โควิท-19 ในปีนี้โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้จัดกิจกรรมแบ่งเป็น 2 วันโดยทั้ง 2 วันนั้นได้รับเกียรติจากคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์เป็นประธานในพิธีมอบตนเป็นศิษย์ ของนักเรียนกลุ่มเรียนวันคู่ ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดในวันที่16 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 และนักเรียนกลุ่มวันคี่จัดในวันที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2563