พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ เป็นประธานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 มอบปลอกแขนให้กับสภานักเรียน มอบธงให้กับประธานนักเรียนและประธานสีOn June 16, 2022 Sr.Raymonde Phisetsak, SPC Director of Assumption Convent Silom School presided over the Wai Kru ceremony for the academic year 2022, handing out armbands to the student council and handing flags to the student council president and the color presidents.2022 年 6 月 16 日,易三仓女子小学Raymonde Phisetsak 校长参加2022 学年的拜师节仪式,向学生会颁发臂章,并向学生会主席和颜色学生团体主席递交旗帜。