งานฌาปนกิจศพร้อยตำรวจตรี อัมพร ทองสร้อย บิดามิสกุลวดี ทองสร้อย

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ เซอร์นอร์แบร์ตา ปานมีศรี รองผู้อำนวยการ พร้อมตัวแทนคุณครูร่วมงานฌาปนกิจศพร้อยตำรวจตรี อัมพร ทองสร้อย บิดามิสกุลวดี ทองสร้อย ณ วัดคลองส่งน้ำ จังหวัดนครราชสีมา