รางวัล Gold Award จากการแข่งขัน International Youth Metaverse Robot Challenge 2022

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน International Youth Metaverse Robot Challenge 2022 (IYMRC 2022) รายการ Robot Creation รุ่น Junior จากทีมที่เข้ารอบชิงรางวัล 100 ทีม 30 ประเทศทั่วโลก ตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวด (ออนไลน์) โดยคณะกรรมการ IYRC นานาชาติ ณ เมืองแทจอน (Daejeon) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2565

1.ทีม LIDERO ได้รับ “รางวัล Gold Award” ผู้เข้าแข่งขัน เด็กหญิงชลญดา สารวงษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 เด็กหญิงนนท์นภัส อุตตมธนินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 เด็กหญิงธัญนันท์ บุญเกาะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 เด็กหญิงพิรดาภร คูทวีทรัพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

2. ทีม Watch ได้รับ “รางวัล Silver Award” ผู้เข้าแข่งขัน เด็กหญิงเมชญา จิรปราชญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 เด็กหญิงณทักษพร อภิเกษมสันติ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 เด็กหญิงอลิสา ครามาเชค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

Congratulation to the representatives of Assumption Convent Silom School who won the price from the International Youth Metaverse Robot Challenge 2022 (IYMRC 2022) Robot Creation program (Junior) from 100 finalists in 30 countries around the world. The entries submitted for the contest (online) will be judged by the International IYRC Committee at Daejeon, Republic of Korea (South Korea) during August 5-7, 2022.

1.Team LIDERO received “Gold Award” members : Miss Chonyada Sarawong Grade 3/3 Miss Nontnaphas Uttamathanin Grade 4/4 Miss Tanyanan Boonkor Grade 6/1 Miss Piradapon Khutaveesap Grade 6/1

2.Team Watch received “Silver Award” members : Miss Maychaya Jiraprachaya Grade 4/3 Miss Nataksaphon Apikasemsant Grade 5/5 Miss Alicja kramarczyk Grade 6/1