ร่วมคำนับศพร้อยตำรวจตรี อัมพร ทองสร้อย บิดามิสกุลวดี ทองสร้อย

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี พร้อมตัวแทนคุณครูร่วมคำนับศพร้อยตำรวจตรี อัมพร ทองสร้อย บิดามิสกุลวดี ทองสร้อย ณ วัดคลองส่งน้ำ จังหวัดนครราชสีมา โอกาสนี้สมาชิกบ้านอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลมทุกคน ร่วมใจกันวอนขอพระเจ้าได้โปรดรับดวงวิญญาณของท่านไว้ในอ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดไป และร่วมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับมิสกุลวดีด้วยค่ะ