วจนพิธีกรรมระลึกถึงมรณกรรมคุณพ่อหลุยส์ โชเวต์

วจนพิธีกรรมระลึกถึงมรณกรรมคุณพ่อหลุยส์ โชเวต์

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี เป็นประธานวจนพิธีกรรมระลึกถึงมรณกรรมคุณพ่อหลุยส์ โชเวต์ ผู้ก่อตั้งคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ระหว่างวัน เซอร์นอร์แบร์ตา ปานมีศรี ได้กิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติและภารกิจของคุณพ่อในห้องปรีชาญาณ On June 21, 2022 Sr.Margarita Kitcharoen, SPC Superior of Assumption Convent Silom School leads the Liturgy of the Word for commemorate the Death Anniversary of Fr. Louis Chauvet, Founder of the Congregation of the Sisters of Saint Paul of Chartres.2022年6月21日,Sr.Margarita Kitcharoen校长主持修女协会创始人 Louis Chauvet 神父逝世周年纪念日。