วจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า สัปดาห์ที่ 1 “เทียนแห่งความหวัง”

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี เป็นประธานวจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า สัปดาห์ที่ 1 เทียนแห่งความหวังถูกจุดขึ้น เพื่อเตรียมจิตใจทุกคนรอคอยการเสด็จมาขององค์พระผู้ไถ่

On November 28, 2022, Sr.Margarita Kitcharoen, SPC the school superior, lead the Liturgy of the Word for the first week of advent. The candle of hope was lit to prepare the hearts of all, who await the coming of our Savior.

2022年11月28日,Margarita Kitcharoen Athikarini ; 易三仓女子小学的校长,主持第一周筹备仪式,点燃希望之烛。准备好所有人的心,等待我们救赎主的到来