ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธ์ ประเมินความพร้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

รายชื่อผู้มีสิทธ์ ประเมินความพร้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

การเตรียมตัวสำหรับการเข้ารับการประเมินความพร้อม และสถานที่จัดประเมินความพร้อม

MAP สถานที่จัดประเมินความพร้อม