รับสมัครครูครูธุรการและงานวัดผล

ASCS รับสมัครครูธุรการและงานวัดผล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ASCS รับสมัครครูและบุคลากรดังนี้ จำนวน 2 อัตรา 

ท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ Link นี้