ร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ ณ RobotLAB THAILAND

กิจกรรม Robot for Competition ASCS นำนักเรียนร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ ณ RobotLAB THAILAND

วันที่ 30 มีนาคม 2566 กิจกรรม Robot for Competition ASCS นำนักเรียนร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ ณ RobotLAB THAILAND เพื่อให้เด็ก ๆ เปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ และเพิ่มพูนทักษะทางด้าน Robotic กับหุ่นยนต์ vexrobotics อันเป็นประโยชน์ในการนำองค์ความรู้กลับมาต่อยอดในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ