อบรมครูใหม่ ปีการศึกษา 2566

อบรมครูใหม่ ปีการศึกษา 2566

วันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2566 คุณครูและบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จำนวน 13 คน เข้ารับการอบรม “การอบรมครูใหม่ ปีการศึกษา 2566” ร่วมกับโรงเรียนในเครือ คณะภคิณีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร โดย เซอร์ชองตาล ตรีว่าอุดม เป็นประธานจัดงาน เซอร์ซีริล เปลี่ยนบำรุง เป็นวิทยากร พร้อมกับคณะเซอร์จากโรงเรียนต่าง ๆ ณ โรงแรมภูรมาศบีช ระยอง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อให้ทราบถึงประวัติของ คุณพ่อหลุยส์ โชเวต์ ผู้ก่อตั้งคณะฯ ตระหนักถึงเจตนารมณ์ด้านการศึกษาและมีจิตตารมณ์ในการทำงาน เป็นคุณครูมืออาชีพตามแนวทางของคุณพ่อหลุยส์ โชเวต์ ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันกับคุณครูในเครือฯ

ทักทาย คุณครูในเครือคณะภคิณีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ด้วยการส่งต่อแรงบันดาลใจให้แก่กันละกัน

เรียนรู้ประวัติคุณพ่อหลุยส์ โชเวต์ ผู้ก่อตั้งคณะฯ ผ่านการเล่นเกมกระดาน เพื่อทราบถึงเจตนารมณ์ด้านการศึกษาฯ

มีจิตตารมณ์ในการทำงาน เป็นคุณครูมืออาชีพ ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันกับคุณครูในเครือฯ