Care & Share

ฝ่ายอภิบาลจัดกิจกรรม Care and Share เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้แบ่งความรักและส่งมอบกำลังใจแด่เซอร์สูงอายุ ที่บ้านพักเซอร์ผู้อาวุโส โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เยี่ยมผู้ป่วยนรีเวชและผู้ป่วยหลังคลอด โรงพยาบาลเลิดสิน