ตัวแทนคุณครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ร่วมถวายเทียนและปฏิบัติธรรม ณ วัดยานนาวา และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถวายเทียน ณ วัดน้อย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ตัวแทนคุณครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ร่วมถวายเทียนและปฏิบัติธรรม ณ วัดยานนาวา และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถวายเทียน ณ วัดน้อย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลมOn July 12, 2022 The Student Affairs Department, together with the Social studies, Religion and Culture Department, organize a candle offering event. Representatives of teachers and students in grades 2-6 participate in candle offering and dharma practice […]

ICT Team

13 Jul 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวิรินทร์ลดา สุนทรอธิพัชร์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวิรินทร์ลดา สุนทรอธิพัชร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับเกียรติบัตรจากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รุ่น Super Kid Ballet จากการแข่งขัน ATOD International Dance Competition 2022

ICT Team

13 Jul 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรในการประกวดวาดภาพเด็กในหัวข้อ “ไทยกับรัสเซีย-125 ปี แห่งมิตรภาพ”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรในการประกวดวาดภาพเด็กในหัวข้อ “ไทยกับรัสเซีย-125 ปี แห่งมิตรภาพ” ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 125 ปี ระหว่างสหพันธรัฐรัสเซียและไทย โดยนายเยฟเกนี โตมีฮิน เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการและมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดในแต่ละรายการ มีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้1.เด็กหญิงณทักษพร อภิเกษมสันต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทอายุต่ำกว่า 9 ปี2.เด็กหญิงอลิสา ครามาเชค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับเกียรติบัตร ประเภทอายุ 10-13 ปี3.เด็กหญิงอภิชญา ชาญประสิทธิ์ผล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับเกียรติบัตร ประเภทอายุต่ำกว่า 9 ปี4.เด็กหญิงณัชชา จงเสถียร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 ได้รับเกียรติบัตร ประเภทอายุต่ำกว่า 9 ปี

ICT Team

13 Jul 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฐริกา บุญอนันต์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฐริกา บุญอนันต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับเกียรติบัตรจากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง Group National รุ่น Pre Competitive จากการแข่งขัน ATOD International Dance Competition 2022

ICT Team

13 Jul 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชญาญ์พัฏฐ์ ทองพรหม

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชญาญ์พัฏฐ์ ทองพรหม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 ได้รับเกียรติบัตรจากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง Group Jazz รุ่น Pre Competitive จากการแข่งขัน ATOD International Dance Competition 2022.

ICT Team

13 Jul 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกุลพรภัสร์ ตติยวณิชย์กุล

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกุลพรภัสร์ ตติยวณิชย์กุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 ได้รับเกียรติบัตรจากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง Group Hip hop รุ่น Pre Competitive จากการแข่งขัน ATOD International Dance Competition 2022

ICT Team

7 Jul 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนิษฐ์กัญญา วงศ์สัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนิษฐ์กัญญา วงศ์สัมพันธ์ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนิษฐ์กัญญา วงศ์สัมพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6 ได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขัน 29th THE MALL SWIMMING CUP 2022 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผลการแข่งขันว่ายน้ำ รุ่นอายุ 9 ปี หญิง ดังนี้ท่าฟรีสไตล์ 25 M เหรียญทองท่าฟรีสไตล์ 50 M เหรียญทองท่ากบ 25 M เหรียญเงินท่ากบ 50 M เหรียญเงินท่ากรรเชียง 25 M เหรียญทองท่ากรรเชียง 50 M เหรียญทองท่าผีเสื้อ 25 M เหรียญทองท่าผีเสื้อ 50 M เหรียญทอง

ICT Team

7 Jul 2022

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565 วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565On July 2, 2022 Student Affairs Department organizes the parents committee meeting for the academic year 2022.2022年7月2日学生事务部召开2022学年家长委员会会议。

ICT Team

2 Jul 2022

พิธีทบทวนคำปฏิญาณของผู้กำกับและเนตรนารี

พิธีทบทวนคำปฏิญาณของผู้กำกับและเนตรนารี ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เซอร์นอร์แบร์ตา ปานมีศรี เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณของผู้กำกับและเนตรนารี ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และมอบเกียรติบัตรแด่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ได้แก่ ม.นฤพนธ์ คูณกำไร และม.ธรณินทร์ รุ่งเจริญวิวัฒนา. เนตรนารีร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดภายในห้องเรียนและบริเวณชุมชนรอบโรงเรียนOn July 1, 2022 Sr.Norberta Panmisri, SPC Vice Director of Assumption Convent Silom School presides over the girl scouts promise ceremony on the founder anniversary of the National Scout Organization of Thailand. The Vice Director hands in the best […]

ICT Team

2 Jul 2022
1 17 18 19 22