กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ โดยมีบาทหลวงสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เป็นวิทยากร On July 18-19, 2022 Fr. Surasak Ampaporn organized the moral camp for students in grades 4 and 6 at St. Louis College.

ICT Team

21 Jul 2022

ประกาศผลการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565 “ระดับภูมิภาค”

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2565 เรื่อง ผลการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” (One School One Innovation: OSOI) ประจำปี 2565  “ระดับภูมิภาค” เพื่อคัดสรรผลงานนวัตกรรมที่มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ผลการคัดสรรรางวัล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง จากผลงาน “SMART ASCS”

Terakeat Ontme

21 Jul 2022

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเมทินี ชววัฑรัตน์ชัย

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเมทินี ชววัฑรัตน์ชัย ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเมทินี ชววัฑรัตน์ชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท BARE BOW U12 18 เมตร รอบเก็บคะแนนและรอบดวลบุคคล ในการแข่งขันยิงธนู รายการ 2022 Arrowhitz Fun Shoot ในวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565 ณ สนามยิงธนู Arrowhitz

ICT Team

20 Jul 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภัณฑิรา โสภณวชิรา

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภัณฑิรา โสภณวชิรา ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภัณฑิรา โสภณวชิรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 ได้รับรางวัล GOLD PRIZE จาก LONDON YOUNG MUSICIAN รุ่น Young Talent (อายุต่ำกว่า 10 ปี)

ICT Team

16 Jul 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมัณชิตา สิงหเสนี

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมัณชิตา สิงหเสนี ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมัณชิตา สิงหเสนี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ได้รับถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนพัฒนาฝีมือชิงถ้วยเกียรติยศและทุนการศึกษา ณ สระว่ายน้ำโรจนนิล สนามกีฬากองทัพอากาศธูปเตมีย์ มีรายการดังนี้ 1.เหรียญเงินเตะขาฟรีสไตล์ 25 เมตร 2.เหรียญทองฟรีสไตล์ 25 เมตร 3.เหรียญทองแดงท่ากบ 25 เมตร 4.เหรียญทองท่ากรรเชียง 25 เมตร 5.ถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ 5 รุ่นอายุ 8 ปี (หญิง)

ICT Team

15 Jul 2022

ตัวแทนคุณครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ร่วมถวายเทียนและปฏิบัติธรรม ณ วัดยานนาวา และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถวายเทียน ณ วัดน้อย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ตัวแทนคุณครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ร่วมถวายเทียนและปฏิบัติธรรม ณ วัดยานนาวา และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถวายเทียน ณ วัดน้อย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลมOn July 12, 2022 The Student Affairs Department, together with the Social studies, Religion and Culture Department, organize a candle offering event. Representatives of teachers and students in grades 2-6 participate in candle offering and dharma practice […]

ICT Team

13 Jul 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวิรินทร์ลดา สุนทรอธิพัชร์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวิรินทร์ลดา สุนทรอธิพัชร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับเกียรติบัตรจากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รุ่น Super Kid Ballet จากการแข่งขัน ATOD International Dance Competition 2022

ICT Team

13 Jul 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรในการประกวดวาดภาพเด็กในหัวข้อ “ไทยกับรัสเซีย-125 ปี แห่งมิตรภาพ”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรในการประกวดวาดภาพเด็กในหัวข้อ “ไทยกับรัสเซีย-125 ปี แห่งมิตรภาพ” ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 125 ปี ระหว่างสหพันธรัฐรัสเซียและไทย โดยนายเยฟเกนี โตมีฮิน เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการและมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดในแต่ละรายการ มีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้1.เด็กหญิงณทักษพร อภิเกษมสันต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทอายุต่ำกว่า 9 ปี2.เด็กหญิงอลิสา ครามาเชค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับเกียรติบัตร ประเภทอายุ 10-13 ปี3.เด็กหญิงอภิชญา ชาญประสิทธิ์ผล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับเกียรติบัตร ประเภทอายุต่ำกว่า 9 ปี4.เด็กหญิงณัชชา จงเสถียร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 ได้รับเกียรติบัตร ประเภทอายุต่ำกว่า 9 ปี

ICT Team

13 Jul 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฐริกา บุญอนันต์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฐริกา บุญอนันต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับเกียรติบัตรจากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง Group National รุ่น Pre Competitive จากการแข่งขัน ATOD International Dance Competition 2022

ICT Team

13 Jul 2022
1 18 19 20 24