กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ “ร้อยรสวรรณคดี สุนทรีย์แห่งภาษา”

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ “ร้อยรสวรรณคดี สุนทรีย์แห่งภาษา” ซึ่งทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา และได้จับฉลากเพื่อแจกรางวัลสำหรับนักเรียนที่ร่วมสนุกตอบคำถามเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติอีกด้วย On August 16, 2022 Sr.Raymond Pisetsak, SPC Director of Assumption Convent Silom School gave awards to the students who sent work to join “National Thai Language Day: Composing of Literatures, Aesthetics of Language” which was held by Department of […]

ICT Team

1 Sep 2022

รางวัล Gold Award จากการแข่งขัน International Youth Metaverse Robot Challenge 2022

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน International Youth Metaverse Robot Challenge 2022 (IYMRC 2022) รายการ Robot Creation รุ่น Junior จากทีมที่เข้ารอบชิงรางวัล 100 ทีม 30 ประเทศทั่วโลก ตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวด (ออนไลน์) โดยคณะกรรมการ IYRC นานาชาติ ณ เมืองแทจอน (Daejeon) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2565 1.ทีม LIDERO ได้รับ “รางวัล Gold Award” ผู้เข้าแข่งขัน เด็กหญิงชลญดา สารวงษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 เด็กหญิงนนท์นภัส อุตตมธนินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 เด็กหญิงธัญนันท์ บุญเกาะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 เด็กหญิงพิรดาภร […]

ICT Team

1 Sep 2022

Science show

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการแสดง Science show โอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ On August 18, 2022 Science and technology department organized the Science show on the occasion of National Science Day. 2022年8月18日,科技部在国家科学日之际组织了科学展。

ICT Team

1 Sep 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมัณชิตา สิงหเสนี

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมัณชิตา สิงหเสนี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร และเหรียญเงินท่าผีเสื้อ 25 เมตรจากการแข่งว่ายน้ำ Swim Mom Swimming Championship ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาบางจาก

ICT Team

19 Aug 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวณิชย์ชญา เตชรุ่งวณิชย์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวณิชย์ชญา เตชรุ่งวณิชย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ท่ากบ 50 เมตร รุ่นอายุ 10 ปี และรางวัลเหรียญเงิน ท่าผีเเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 10 ปี ในการแข่งขันวายน้ำรายการ 88 years Thammasat “Swimming Championships 2022” ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

ICT Team

19 Aug 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอัญญาภรณ์ จันทร์ดี

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอัญญาภรณ์ จันทร์ดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รุ่น Basic Pre Novice จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์”

ICT Team

19 Aug 2022

Science Show วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการแสดง Science show โอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ On August 18, 2022 Science and technology department organized the Science show on the occasion of National Science Day. 2022年8月18日,科技部在国家科学日之际组织了科学展。

ICT Team

19 Aug 2022

พิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพิธีมีการรำถวายพระพรของนักเรียน และมีการเลี้ยงไอสครีมให้กับนักเรียนและคณะครูทุกคนด้วย On August 11, 2022 Sr.Margarita Kitcharoen, SPC Superior of Assumption Convent Silom School presided over the ceremony to honor Her Majesty Queen Sirikit Her Majesty the Queen The Queen Mother on the auspicious occasion of Her Majesty the Queen’s 90th Birthday […]

ICT Team

12 Aug 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเมทินี ชววัฑรัตน์ชัย

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเมทินี ชววัฑรัตน์ชัย ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเมทินี ชววัฑรัตน์ชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันยิงธนูประเภทคันธนูทดกำลัง CP U12 รุ่นอายุต่ำกว่า 12 ปี และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท BARE BOW U12 รุ่นอายุต่ำกว่า 12 ปี จากการแข่งขันยิงธนูการกุศล จัดโดยสนามยิงธนู AF (SHOOT FOR CHARITY 2022) ณ สนามยิงธนูเอเอฟ

ICT Team

11 Aug 2022

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เนื่องในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในชื่องาน “ร้อยรสวรรณคดี สุนทรีย์แห่งภาษา” ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติและความสำคัญของวันภาษาไทย เห็นคุณค่าของภาษาและวรรณคดีไทย รวมถึงช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป On August 1, 2022 On the occasion of the National Thai Language Day, the Thai language Department organized activities for the academic year 2022 in the title of “Hundreds of Literature Aesthetics of Language” in online format for students […]

ICT Team

2 Aug 2022
1 5 6 7 8