ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอัญญาภรณ์ จันทร์ดี

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอัญญาภรณ์ จันทร์ดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รุ่น Basic Pre Novice จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์”

ICT Team

19 Aug 2022

Science Show วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการแสดง Science show โอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ On August 18, 2022 Science and technology department organized the Science show on the occasion of National Science Day. 2022年8月18日,科技部在国家科学日之际组织了科学展。

ICT Team

19 Aug 2022

พิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพิธีมีการรำถวายพระพรของนักเรียน และมีการเลี้ยงไอสครีมให้กับนักเรียนและคณะครูทุกคนด้วย On August 11, 2022 Sr.Margarita Kitcharoen, SPC Superior of Assumption Convent Silom School presided over the ceremony to honor Her Majesty Queen Sirikit Her Majesty the Queen The Queen Mother on the auspicious occasion of Her Majesty the Queen’s 90th Birthday […]

ICT Team

12 Aug 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเมทินี ชววัฑรัตน์ชัย

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเมทินี ชววัฑรัตน์ชัย ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเมทินี ชววัฑรัตน์ชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันยิงธนูประเภทคันธนูทดกำลัง CP U12 รุ่นอายุต่ำกว่า 12 ปี และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท BARE BOW U12 รุ่นอายุต่ำกว่า 12 ปี จากการแข่งขันยิงธนูการกุศล จัดโดยสนามยิงธนู AF (SHOOT FOR CHARITY 2022) ณ สนามยิงธนูเอเอฟ

ICT Team

11 Aug 2022

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เนื่องในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในชื่องาน “ร้อยรสวรรณคดี สุนทรีย์แห่งภาษา” ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติและความสำคัญของวันภาษาไทย เห็นคุณค่าของภาษาและวรรณคดีไทย รวมถึงช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป On August 1, 2022 On the occasion of the National Thai Language Day, the Thai language Department organized activities for the academic year 2022 in the title of “Hundreds of Literature Aesthetics of Language” in online format for students […]

ICT Team

2 Aug 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงไอยสวรรค์ มณีจันสุข

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงไอยสวรรค์ มณีจันสุข ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงไอยสวรรค์ มณีจันสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ได้รับรางวัลเหรียญทอง CCP รุ่น Junior จากการแข่งขันรายการ DSCT IDPA CHALLENGE EP.7 ณ สนามกีฬายิงปืนภูมิไพลิน

ICT Team

28 Jul 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอภิชญา ชาญประสิทธิ์ผล

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอภิชญา ชาญประสิทธิ์ผล วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับด.ญ.อภิชญา ชาญประสิทธิ์ผล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง TEDET วิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 On July 21, 2022 Sr.Raymonde Phisetsak, SPC Director of Assumption Convent Silom School gave a bouquet of flowers to congratulate Miss Apichaya Charnprasitphon grade 3/1 who won the Science Golden Price of Thailand Educational Development and Evaluation […]

ICT Team

25 Jul 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงจิตตา พิบูลย์วรวงศ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงจิตตา พิบูลย์วรวงศ์ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงจิตตา พิบูลย์วรวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับเหรียญรางวัลจากการประกวด Summer International Dance Championship 2022 ณ Seberang Jaya Arena Convention Center, Penang, Malaysia ได้รับรางวัลดังนี้ 1.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง Solo New Beginner Latin under 10 จังหวะ Cha Cha Cha 2.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง Solo New Beginner Latin under 10 จังหวะ Rumba 3.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง Solo New Beginner Latin under 10 จังหวะ Jive 4.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง Solo New Beginner Standard […]

ICT Team

25 Jul 2022

ประกาศผลการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565 “ระดับภูมิภาค”

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2565 เรื่อง ผลการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” (One School One Innovation: OSOI) ประจำปี 2565  “ระดับภูมิภาค” เพื่อคัดสรรผลงานนวัตกรรมที่มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ผลการคัดสรรรางวัล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง จากผลงาน “SMART ASCS”

Terakeat Ontme

21 Jul 2022

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเมทินี ชววัฑรัตน์ชัย

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเมทินี ชววัฑรัตน์ชัย ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเมทินี ชววัฑรัตน์ชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท BARE BOW U12 18 เมตร รอบเก็บคะแนนและรอบดวลบุคคล ในการแข่งขันยิงธนู รายการ 2022 Arrowhitz Fun Shoot ในวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565 ณ สนามยิงธนู Arrowhitz

ICT Team

20 Jul 2022
1 5 6 7 8